Akademik Yaklaşım

           Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknolojiyi üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, evrensel bilimin gelişmesi adına, “Bilim ve Teknoloji Dünyasın da saygın bir Türkiye’nin yaratılması için vazgeçilmez bir öneme sahip olan bilim adamlarının sayısının artmasına yardımcı olmak amacıyla eğitimi, dizayn etmekteyiz.
          Bu amaçla “Bilimsel Proje Kültürü” nü destekleyici ve geliştirici birçok çalışmaya imza atmaktayız.
      Ayrıca okulumuzda: “Proje Tabanlı Öğrenme” modeli ilkelerine bağlı kalarak hazırlanan onlarca “Bilimsel Proje” hayata geçirilmektedir. Tüm bu çalışmalar öğrencilerimize “Bilimsel Proje Kültürünün” yerleşmesi adına yapılan çalışmalardır.
          Geleceğin bilim insanları olarak özenle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizde, bilim kültürünün yaygınlaşması için gece gündüz demeden gayret gösteren ve bu amaçla yıl boyunca etkinlikler düzenleyen Okulumuz Özel Selçuklu V.İ.P Koleji, öğrencilerini dünya liginde söz sahibi etmek için faaliyet göstermektedir.