Sosyal Bir Okul

Özel Selçuklu ilkokulunda öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz programlarda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır.
           Problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi, programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme ortamları hazırlanır.
           Selçuklu İlkokulu’nda okul hayatın kendisidir. Öğrenciler burada hayata hazırlanır. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve beceriler burada kazandırılır. Onları hayattaki değişimleri kolayca kavrayabilen donanımlı bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizden biridir.  
           Bizler biliriz ki mutlu çocuklar daha çok ve daha kolay öğrenir. Onların mutlu olması en birincil hedefimizdir. Ay içine profesyonelce serpiştirilmiş sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler sayesinde öğrencilerimizin tam ve eksiksiz sosyalleşmesi sağlanmaktadır.