Beyni Etkin Kullanma

  • Her insanın beyninde tahmini olarak (1 Trilyon) hücre-nöron vardır.
  • Her bir beyin hücresinin Trilyonlarca farklı bağlantısı vardır.
  • Her beyin hücresinin aynı anda 10.000 diğer beyin hücresi ile bağlantı kurma kapasitesi vardır.
  • Beyin hücrenizin, birbirleriyle bağlantı kanalıyla oluşması mümkün olan bütün farklı düşüncelerin kombinasyonlarının toplam sayısı o kadar büyüktür ki, yazmaya kalkarsak 10,5 milyon kilometre boyunca sıfır yazmamız gerekir.
          Peki, bütün bunlar ne anlama gelir?
         İnsan beyni bugüne kadar icat edilmiş en gelişkin bilgisayardan bile daha fazla bilgi depolama ve hatırlama kapasitesine sahip, inanılmaz karmaşık ve esnek bir bilgi alıcısı ve ileticisi olduğu anlamına gelir. Hafızamız da bu olağanüstü karmaşık ve mükemmel olan bu sistemin bir parçasıdır.
          Beyni etkin kullanma ile ilgili olarak, okulumuzda farklı teknikler uygulanmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren beyin ve kas koordinasyonuna bağlı kalmak ve her şeyi zamanı gelince yapmak suretiyle öğrencilerimize hafızalarını nasıl kullanacaklarına ve nasıl geliştireceklerine dair eğitimler verilmektedir. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimiz, Konsantrasyon, Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Motivasyon konularında hem bilgi sahibi olmakta hem de beyin temelli kavramlar ile ilgili olarak farkındalıkları artmaktadır.  
         Özet olarak konsantre olmanın, motive olmanın ve düşünmenin önemini ve faydasını erken yaşlarda fark eden bir öğrenci,  elbette ki eğitim yolculuğunda çok daha başarılı olacaktır.