İdeal Ölçme ve Değerlendirme

 Eğitim bireyin bazı davranışlarını değiştirmek, onda var olmayan bazı davranışları kazandırmak amacıyla yapılır. Verilen eğitimin sonunda bireyin davranışlarında istenen yönde değişiklikler olması beklenir.   Uygulanan bir eğitim programının başarılı olup olmadığının,  başarılı ise ne derecede ve hangi öğrenciler için başarılı olduğunun, okul yönetimi tarafından bilinmesi gerekmektedir.
         Başarı derecesinin bilinmesi ve başarısızlık durumlarının belirlenmesi ileride yapılacak eğitsel etkinliklerin daha gerçekçi bir biçimde planlanmasına yardım eder. Bu da ancak, öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliklerinin ideal bir biçimde ölçülüp değerlendirilmesiyle mümkündür. Ölçme sonucu ile hedeflenen amaçlar arasında yeterli ve önemli bir bağ kurulamıyorsa, o okulda öğrenmeden söz etmek mümkün değildir.
         Bu gerçekten hareketle, Özel Selçuklu kolejinde her ay düzenli aralıklarla yapılan Türkiye Geneli Seviye Belirleme ve Ölçme sınavları ile öğrencilerimizin eksiklerini tespit ederiz. Her sınıf düzeyinde yaklaşık 40.000 öğrencinin girmiş olduğu bu sınavlarda ölçülen kazanımlar bizlere eğitimin sağlıklı planlanması için yol göstericidir.
         AGİS (Akademik Gelişim İzleme Sistemi ) verdiğimiz bu sistemde, sonuçlardan aileler ve ilgili öğretmenler haberdar edilir. Bu sistem sayesinde, tespit edilen eksiklere yönelik acil eylem planları ilgili zümreler tarafından hazırlanır. Her bir öğrencimizin gelişim ihtiyacı ayrı ayrı tespit edildikten sonra, bireyselleştirilmiş eylem planları uygulanmaya başlanır.