Değerler Eğitimi

Özel Selçuklu Ortaokulu'nda hayatın içinde dikkat edilmesi gereken hususlar, özellikle adab-ı muaşeret kuralları, olumlu davranış biçimleri, kişilik inşası ve karakter gelişimi gibi konularda istendik, davranışlar kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu amaçla yapılan toplantılarda, her ay üzerinde durulup, işlenmesi gereken "Ayın Değeri" konu başlığı belirlenir.

Belirlenen konu başlıklarına göre, düzenli olarak yapılan sınıf içi etkinlikleri, konu ile ilgili faydalı filmler, görseller, alanında tanınmış uzman kişilere, seminerler verdirme gibi etkinlikler yapılır. Yaparak ve yaşatarak öğretme faaliyetleri hayata geçirilir. Bu sayede öğrencilerimizin kişilikli, ahlaklı, yaşına uygun hareket eden, karakteri düzgün ve gelişmiş bireyler olarak yetişmesi sağlanır.