Yabancı Dil Eğitimi

Evrensel bir dil olan, İngilizce günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu yabancı dillerden birisidir.

           Özel Selçuklu Koleji, çocuğunun modern bir eğitim almasını ve en az bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenmesini isteyen ileri görüşlü insanların tercih ettiği bir okuldur.

           Özel Selçuklu Koleji’nde öğrenciler, modern çağın gerekliliği olarak birebir ilgi ve takibi esas alan İngilizce eğitimi sayesinde İngilizceyi üst seviyede anlama, konuşma ve yazma becerisi kazanırlar.

           Okulumuzda İngilizceyi öğretirken, klasik yöntemlerin dışında, dili sadece bir ders olarak öğretmek yerine, öğrencilerimizi, anadillerini öğrenirken yaşamış oldukları evrelerden, deneyimlerden, geçirerek onların dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

           Anadil edinme basamaklarını şöyle sıralayabiliriz. “Konuşma öncesi dönem, dinleme dönemi, heceleme dönemi, tek kelime dönemi, kelimelerin birleştirilmesi dönemi ve dilin aktif bir şekilde kazanılıp, kullanılması dönemi”

           Yaparak, yaşatarak, doğal öğrenme ortamları oluşturarak, bilgisayar destekli interaktif sınıflarda İngilizcenin aktif şekilde kullanılmasına ortam sağlıyoruz.

          Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokul müfredatına göre İngilizce ağırlıklı bir dil eğitimi yapılan Özel Selçuklu Koleji’nde, Milli Eğitim Bakanlığının kaynak kitaplarının yanında, yabancı kaynak kitaplar da kullanılmaktadır.

          Okulumuzda anasınıfından, sekizinci sınıfa kadar, yardımcı kaynak kitap olarak HAMILTON yayınları yardımcı kaynak kitapları kullanılmaktadır.

          Haftada 10 saati bulan İngilizce eğitimi,  Grammer ve Speaking olarak işlenmektedir.

          Ortaokullarımızda ikinci yabancı dil  ALMANCA’dır. 

          NATİVE SPEAKER!
          İngilizce eğitiminde, anadili İngilizce olan öğretmenlerle çalışmak o dili öğrenecek öğrenciler için son derece faydalı bir uygulamadır.

          Öğrenciler yabancı dili öğrenirken, öğrenmenin doğal ortamlarda gerçekleşmesi, hedef dilin öğrenme sürecini oldukça hızlandırır.

          Native Speaker adı verilen bu öğretmenlerle, önce sınıf atmosferinde, sonra ise okulun her yerinde sürekli içiçe gelen öğrenciler, iletişim kurmak için kendilerini mecbur hissederler. Sürekli İngilizce konuşmaya maruz bırakılan öğrenciler, süreç içerisinde pratik yapa yapa önce konuşulanı anlamaya, sonrasında konuşmaya başlarlar.

          Böylece süreç içerisinde “Yabancı Dil” öğrencide doğallaşır. Yabancı dilin öğrencide doğal bir hale gelmesi, İngilizcenin içselleştirilmesi, Selçuklu Koleji İngilizce zümresi olarak, istediğimiz son hedef davranıştır.
          İngilizce zümremiz yıl içerisinde düzenlediği, hizmet içi eğitimlerle, öğretmenlerinin tecrübesini ve alan bilgisini sürekli pekiştirme ve geliştirmeyi amaç edinmiştir.