Vizyon Misyon

VİZYON: Yaşam boyu öğrenme felsefesini kendine rehber edinmiş uzman eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, aziz vatanımıza ve şanlı ecdadımıza layık nesiller yetiştiren, "Yüksek Standartlı” bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

MİSYON: Büyük Türk Milletinin milli, ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; Ailesinin, Vatanının, Milletinin, Bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında olan… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş… Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli, gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli… Bilimsel analitik, eleştirel düşünebilen, duygudaşlık kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.