Öğrenci Odaklı Eğitim

        Özel Selçuklu ilkokulunda öğrenme süreçleri titizlikle izlenir.  İkinci sınıftan itibaren öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitim-öğretim yılı başında tespit edilir. Bir önceki yılın öğrenme eksikleri belirlenir ve eğitim-öğretim faaliyetleri buna göre planlanır.
        Her ayın sonunda düzenli olarak yapılan “Türkiye Geneli” deneme sınavları ile vermiş olduğumuz bilgilerin sağlıklı bir şekilde ölçümü yapılır. Ölçüm sonuçları büyük bir titizlikle grafiğe dökülür. Elde edilen istatistiksel veriler değerlendirilmek üzere ilgililere gönderilir. Bu veriler ışığında sınıf sınıf; ders ders öğrenme eksiklikleri tespit edilerek, yapılması gereken çalışmalar belirlenir ve vakit kaybetmeden uygulamaya konulur.
        Bu çalışmalar esnasında ortalamanın altında kalan ya da ortalamanın üstüne çıkan öğrencilere “Bireyselleştirilmiş Eğitim” programı uygulanır. Özel Selçuklu ilkokulunda, öğrencinin okuldaki yaşantısı bir bütün içinde değerlendirilir. Öğrenci odaklı bir eğitim metodu uygulanır.