Anlayarak Hızlı Okuma

 Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar insanların anlayarak, hızlı okuyabileceklerini kanıtlamıştır. Yetişkinlerde gündelik hayatın yoğun iş temposu, öğrencilerde ise sınav rekabeti, zamanın verimli kullanılması gibi zorunluluklar hayatımızda hızlı ve anlayarak okumayı önemli bir hale getirmiştir.
         Dünya üzerinde önemli ve stratejik görevlerde bulunan birçok insanın biyografileri incelendiğinde, öğrencilik yıllarında ya da sonraki dönemlerde,  hızlı okuma eğitimleri aldıklarını görürsünüz.
          Amerika’nın en ünlü kişisel gelişim uzmanlarından Anthony Robbıns’ten tutunda, Başkan John F. Kennedy’ye kadar, Tüm zamanların en büyük dâhilerinden sayılan İngiliz filozof John Stuart Mili’den tutunda, Başkan Franklin D. Roosevelt’e kadar, birçok önemli insanın, geldikleri noktada hızlı ve anlayarak okuma eğitimlerinin doğrudan, direk olumlu etkilerini görürsünüz.

 

         ÇOK YAVAŞ          YAVAŞ         ORTA         HIZLI      ÇOK HIZLI
   Dk. 40-80 Kelime  Dk. 80-150 Kelime Dk. 150-200 Kelime Dk. 200-300 Kelime Dk. 300-500 Kelime

           Sizlerde bir kronometre yardımıyla sessiz bir ortamda çocuğunuzun okuma hızını test edebilir yukarıdaki tablo ile kıyaslama yapabilirsiniz.
           Okulumuzda 2. Sınıftan, 8. Sınıfa kadar haftada bir saat zorunlu olarak verilen  “Okuma Becerileri” dersi anlayarak hızlı okuma amacına yönelik olarak haftalık ders çizelgesine konulmuş olan bir derstir. Bu dersler esnasında uzman hocalarımız anlayarak hızlı okuma tekniklerine dair hap bilgiler vermektedirler.
           Okulumuzda 5. Sınıfa gelmiş olan bir öğrenci göz kaslarının gelişmesine bağlı olarak anlayarak hızlı okuma eğitiminden geçer. Birçok örnek nicel olarak göstermiştir ki öğrencilerin, hızlı okuma eğitiminden önceki okuma hızları ile eğitimden sonraki okuma hızları arasında anlamlı farklılıklar vardır.
           Unutmayın! İyi bir eğitimle, anlayarak daha hızlı okumak mümkün.