Butik Bir Okul

         Özel Selçuklu İlkokulunda eğitim felsefesi önce sevgi ve güven, sonra ilgi, şefkat ve bilgidir. Bu anlayış çerçevesinde Özel Selçuklu İlkokulu’nda baskıcı ve ödevci anlayıştan uzak; sevgi saygı ve özel ilgiyle oluşturulmuş disiplinli bir eğitim ortamı bulunur.
         Esneklik ilkesini temel alan bu ortamda öğrenci merkezli bir yaklaşımla ezberden uzak, düşünen, araştıran, soran, inceleyen, yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Selçuklu İlkokulu’nda öğrenebilme yeteneği kişiye özgüdür. Önemli olan öğrencilerin bireysel özelliklerini fark edip bunu onlara da fark ettirmektir. Bu fark ediş onları daha kolay öğrenmeye ve öğrenmeden zevk almaya yönlendirir.
         Özel Selçuklu İlkokulunda oyun merkezli etkinliklerle öğrencinin derse aktif katılımı sağlanır. Selçuklu İlkokulu fiziksel olarak alışa gelmiş okul tiplerinden farklı olduğu için öğrencilerin her sabah, sevinç içerisinde koşarak geldikleri temiz konforlu sımsıcak bir mekândır.
          Özel Selçuklu Koleji bir kitle okulu değildir. Her sınıftan en fazla 3 şube bulunan okulumuzda her öğrencimiz biricik ve özeldir. Eğitim bireysel özelliklerin farklı olacağı gerçeğine göre kurgulanmıştır.